Keski-Suomen Kokoomus: Jämsän luonnollinen paikka on Keski-Suomessa

22.1.2016

Keski-Suomen Kokoomus ry

Piirihallituksen julkilausuma 21.1.2016

Julkaisuvapaa heti

Lausuntokierros itsehallintoalueista on käynnissä ja varsinkin maakuntien rajoilla olevat kunnat pohtivat nyt tarkkaan, mihin alueeseen on mielekästä kuulua. Rajat itsehallintoalueiden välillä on vielä piirtämättä, mutta jo tässä vaiheessa kunnilta on pyydetty virallista linjausta itsehallintoalueiden muotoutumisesta.

Keski-Suomen Kokoomuksen puheenjohtaja Pauli Partanen on sitä mieltä, sote-alueita on tulossa liikaa. Tavoitteena tulee olla, että alueiden määrä supistuu asiantuntijoiden suositusten mukaisesti enimmillään 12:een, jolloin uudistukselle asetetut tavoitteet palvelujen laadusta sekä kustannusten hillinnästä varmemmin toteutuvat. Aluehallintouudistuksen kytkeminen sote-aluejakoon sekoitti suunnitelmia entisestään. Uudelle hallintoportaalle on suunniteltu muitakin tehtäviä kuin sotepalvelut, ja tämä olisi otettava kuntien pohdinnassa huomioon.

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo huomauttaa, että keskustelu on pyörinyt vahvasti sosiaali- ja terveyspalveluiden ympärille. Tärkeää ovat myös alueiden elinvoimakysymykset. Kunnat voivat hyödyntää sijaintiaan ja huolehtia vetovoimasta järkevällä elinkeinopolitiikalla. Tärkeää on huolehtia osaavasta työvoimasta, edistää yrittäjyyttä ja tukea yrityksien uusiutumista.

Keski-Suomen Kokoomuksen piirihallituksen mielestä Jämsän luonnollinen paikka on Keski-Suomessa. Maakunnan vaihtamisella on Jämsälle ja Keski-Suomelle ennalta arvaamattomia seurauksia. Tämä signaali on tullut niin kuntalaisilta kuin myös elinkeinoelämän edustajilta. Päätöksiä on tehtävä järkiperustein, ei tunteella. On mietittävä palvelujen läheisyys, laajuus, saatavuus ja laatu. Erityisen tärkeää on varmistaa, että aito valinnanvapaus toteutuu, jolloin maakuntarajat eivät ole palveluiden esteenä.

 

 

 

Lisätietoja: Puheenjohtaja Pauli Partanen, puh 050 592 4471