Marjo Pakka: Tasa-arvoa päivähoitomaksujen alennuksella

29.8.2016

Marjo Pakka, Jyväskylän kokoomusnaisten puheenjohtaja, Kokoomuksen Naisten Liiton varapuheenjohtaja
Marjo Pakka, Jyväskylän kokoomusnaisten puheenjohtaja, Kokoomuksen Naisten Liiton varapuheenjohtaja

 

Syksyn budjettiriihen tärkeimpiä tavoitteita ovat työllisyyden turvaaminen ja
talouskasvu. Hyvinvointi ja julkiset palvelut voidaan turvata vain, jos työllisyys
saadaan nousuun. Jotta työn tekeminen olisi kannattavaa, tarvitsemme ratkaisuja,
jotka kannustavat ottamaan työtä vastaan.

Lapsiperheiden kannalta merkittävin tekijä on päivähoitomaksujen suuruus. Kevään
kehysriihessä kaavaillut maksukorotukset on peruttava ja tavoitteeksi otettava
niiden alentaminen. Kohtuulliset päivähoitomaksut edistävät tasa-arvoa; naisten
osallistuminen työelämään lisääntyy, kun kannustinloukut poistuvat ja lasten välinen
tasa-arvo vahvistuu, kun yhä useampi lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen.

Mikäli päivähoitomaksujen korotus toteutuu, useassa perheessä pohditaan toisen
vanhemman jäämistä kotiin lasten kanssa. Kahden alle kouluikäisen lapsen
päivähoitomaksut uhkaisivat nousta niin korkeaksi, että erityisesti alemmissa
tuloluokissa työssäkäynti ei ole enää kannattavaa. Koska perheissä äitien palkat
ovat usein isien palkkoja pienemmät, perheen talouden kannalta on kestävämpää, että
äiti jää lasten kanssa kotiin. Tämä ylläpitää kierrettä, jossa naisten palkkataso ei
nouse ja eläkekertymät laahaavat.

Päivähoitomaksujen alentamisella varmistettaisiin myös koulutuksen tasa-arvo.
Suomessa vuonna 2013 3-vuotiaista 68% ja 4-vuotiaista 75% osallistui
varhaiskasvatukseen. Vastaavat OECD-maiden keskiarvot olivat korkeammat, 74% ja 88%.
Jotta osallistumista saataisiin nostettua, Suomessa tulee tavoitella pitkällä
tähtäimellä osittain maksutonta varhaiskasvatusta. Esimerkiksi 20h maksutonta
varhaiskasvatusta viikossa mahdollistaisi tasa-arvoisen koulutuksen ja tasoittaisi
lasten välisiä taitoeroja merkittävästi. Päivähoitomaksujen alentaminen on tärkeä
askel kohti tätä tavoitetta ja reilumpaa Suomea.

Päivähoitomaksujen korottamisella tavoiteltaisiin yli 50 miljoonan euron säästöjä.
Niissä kunnissa, jotka painiskelevat velkataakan alla, korotuspaine on suurempi. Kun
toisissa kunnissa korotukset otettaisiin käyttöön ja toisissa ei, lapsiperheet
joutuisivat eriarvoiseen asemaan eri puolella Suomea. Usea kunta ei kuitenkaan aio
korottaa maksuja. Koska säästöjä ei näin saada, päivähoitomaksuja on turha
korottaa.

Hyvinvointivaltio ja korkea työllisyys ovat pari. Päivähoitomaksujen korottaminen ei
koskisi vain ylempiä tuloluokkia vaan kohdistuisi kipeästi myös tavallisiin,
keskiluokkaisiin palkansaajiin. Koska hyvinvointivaltio rahoitetaan pääasiassa
keskiluokalta saatavilla verotuloilla, työllisyyden vahvistaminen on tärkein
tavoite.

Vanhan viisauden mukaan Suomen parhaat vientituotteet ovat puu ja pää. Jos puu
pettää, olemme päidemme varassa. Pienen kansan tulevaisuus on sen sivistyksen ja
osaamisen tasossa. Vain tasa-arvoisella koulutuksella, joka alkaa jo
varhaiskasvatuksesta, varmistamme tulevaisuuden osaamisen ja korkean työllisyyden.

FM, HTK Marjo Pakka
Aineopettaja
Varapuheenjohtaja,
Kokoomuksen Naisten Liitto