Keski-Suomen Kokoomusnaiset ry JULKILAUSUMA  27.4.2017

3.5.2017

Keski-Suomen Kokoomusnaiset ry                                               JULKILAUSUMA
                                                                                                             27.4.2017

 
Maakuntavaalit ovat naisten vaalit

 

Keski-Suomen Kokoomusnaiset ry. katsoo, että vuoden 2018 tammikuussa käytävät ensimmäiset maakuntavaalit ovat naisten vaalit. Syitä on monia.

 

Maakuntauudistuksessa sosiaali – ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta maakuntien vastuulle. SoTe-alat ovat perinteisesti olleet hyvin naisvaltaisia. On tärkeää, että vaaleissa on ehdolla paljon naisia, jotka puolustavat ja kehittävät naisvaltaisia aloja.

 

Naispäättäjät ajavat asioita, jotka ovat lähellä kansalaisten ja perheiden arkea. SoTe-uudistuksessa terveyspalvelut ovat saaneet huomiota huomattavasti enemmän kuin sosiaalipalvelut. Keski-Suomen kokoomusnaiset ry. pitää ensi arvoisen tärkeänä sitä, että lastensuojelun ongelmat ja turvakotien vahvempi resursointi nostetaan esille myös maakuntauudistusta valmisteltaessa. Lasten ja perheiden tukipalveluiden järjestäminen on iso osa uudistusta.

 

Keski-suomen kokoomusnaiset ry. on huolissaan siitä, että vaikeina taloudellisina aikoina politiikka miehistyy. Hallituksessa istuu 17 ministeriä, joista vain 5 on naista. Miehistyvä politiikka johtaa helposti päätöksiin, joissa naisia ja perheitä koskevat uudistukset eivät etene. Tästä esimerkkinä mainittakoon perhevapaauudistuksen kariutuminen hallituksen puoliväliriihessä.

 

Valtaosa kunnanvaltuustoista on edelleen miesvoittoisia. Keski-Suomessa on 23 kuntaa, joissa naisenemmistö on vain Jyväskylän (51%) ja Multian (53%) valtuustoissa. Suurin epäsuhta sukupuolten välillä on Kyyjärven (82% miehiä) ja Pihtiputaan (78% miehiä) valtuustoissa. Koko maakunnan yhdenvertainen kehittäminen niin alueellisesti kuin väestöryhmien kesken edellyttää tasapainoista ehdokasasettelua. Keski-Suomen kokoomusnaiset ry. katsoo, että puolueiden on panostettava erityisesti naisehdokkaiden nostamiseen maakuntavaaleissa, jotta tasa-arvo toteutuu myös maakunnallisissa palveluissa.

 

Lisätietoja:

Kaste-Helmi Vuolle-Apiala
Puheenjohtaja
Keski-Suomen Kokoomusnaiset ry.
p. 0400 500643