Tervetuloa Keski-Suomen kokoomusnaisten sivuille!

Oppimista koronan varjossa22.2.2021 11:06


 

Kohta vuoden ajan on monia koulutuksen järjestäjiä haastanut erilaiset opetusjärjestelyt. Viime vuoden maaliskuusta tähän päivään on koettu useita tilanteita, jolloin on ollut pakko tehdä nopeita päätöksiä koulujen tai yksittäisten opetusryhmien siirtämisestä etäopetukseen. Koulutuksen järjestäjät niin peruskoulutuksessa, toisella asteella kuin korkeakouluissa ovat itsenäisiä päätöksentekijöitä opetuksen järjestämisen suhteen. Silti pandemiatilanteessa oppilaitosten toimintaa säätelevät valtakunnan tasolla viranomaispäätökset, joita seuraamalla tehdään opetuksiin vaikuttavia ratkaisuja (THL, OKM, OPH ja AVI). Lisäksi opetuksen toimintaa ohjaavat paikalliset terveysviranomaiset, jotka viime kädessä ovat avainasemassa yhdessä kuntapäättäjien kanssa opetusryhmien tai koulujen karanteeniin siirtämisestä. Viime keväästä on opittu käsittelemään päätöksiä alueellisesti ja ryhmäkohtaisesti. Lähelle tullessaan korona on edelleen monille pelottava asia. Sen ympärille kiteytyy epävarmuuden sietoa ja huolta tulevasta. Helppoja ratkaisuja ei ole.

Opetuksen järjestäminen on tärkeä laadullinen kysymys, kun ratkaistaan, miten karanteenissa tai siirryttäessä etäopetukseen toimitaan. Vastuullisesti on huolehdittava, että opinnot etenevät tilanteet huomioiden eri ikätasojen ja opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. Vastuuta on kannettava siitä, että yksilölle aiheutuvat haitat olisivat mahdollisimmat vähäisiä. On ratkaistava turvallinen oppimisympäristö tilanteissa, joissa lähiopetusta voidaan toteuttaa esimerkiksi ryhmäkoot, turvavälit ja huolellinen hygienia huomioiden. Tai tilanteessa, jossa opetus tapahtuu etänä teknologiaa hyödyntäen. Vuorovaikutus oppijoiden kanssa näyttäytyy nyt eri tavoin. Ihmistä on kuultava, vaikka suojamaskin takaa tai etäältä teams-yhteydellä.

Kriisi myös käänsi opettajien digiosaamisen pedagogiset taidot ja taitojen kehittämisen aivan uudelle asteelle. Itselleni se on merkinnyt aivan uudenlaisia mahdollisuuksia kohdata oppijat. Sen suurena arvona on etäällä olevien tasapuolien kohtaaminen. Ekologinen näkökulma syntyy hyödystä, kun ajaminen on vähentynyt teknologian ansioista. Lisäksi aikaa säästyy varsinaiseen työntekoon. Digikäytänteet tulevat olemaan tulevaisuudessa tärkeä opettamisen keino ja hyvä jatkumo jo saaduista opetuskokemuksista. Tiedän myös, ettei ilman ongelmia ole selvitty digiloikassa, mutta sitähän uuden asian oppiminen usein on. Taitojaan ovat joutuneet opettelemaan oppijat eri kouluasteilla kuin myös opettajat.

Oppiminen on meille tärkeä arvo. On suuri mahdollisuus ja rikkaus saada kuulua ryhmään, oppia ja tulla oppineeksi. Mahdollisuus uuden teknologian hyödyntämiseen tulee taata jokaiselle oppijalle tämän asuinpaikkakunnasta riippumatta. On tärkeätä, että kouluissa hyödynnetään nykyhetken teknologiaa opetuksessa ja kehitetään edelleen oppimisympäristöjä.

Elämme vaativaa aikaa kriisin keskellä. Oppimisen ympärille liittyvät vaativat ja usein ketteryyttä edellyttävät opetusratkaisut. Huolemme ei ole poistumassa vielä lähiaikoina, mutta uskon hyvän voittavan lopulta. Pidetään huoli, ettei yksikään lapsi tai nuori syrjäytyisi. Ihmisten aito kohtaaminen sytyttää tunteen, miksi tämä työ on minulle tärkeätä, erityisesti nyt!

 

Raili Paavonen

lehtori, sosiaali- ja terveysala

kuntavaaliehdokas

#kokoomusnaiset

#kokoomus

 

 

 


RSS