Tervetuloa Keski-Suomen kokoomusnaisten sivuille!

Arvokas vanhuus22.2.2021 11:23


Miten sinä haluaisit viettää vanhuutesi päivät, kun et enää itseksesi pärjää kotona, sitten kun aistisi ovat heikentyneet ja tunnet turvattomuutta tulevaisuudestasi.

Suomessa on aikoinaan vanhustenhoitoa ajateltu hyvin laitoskohtaisesti. Vanhus laitettiin makaamaan terveyskeskuksen vuodeosastolle keskimäärin viideksi vuodeksi. Kansainväliset gerontologiset tutkimukset ovat antaneet vanhustenhoidolle aivan uudenlaiset tavoitteet: sairaalat eivät ole kenenkään koteja, niissä voi olla vain lääketieteellisin perustein.

Hyvin iäkkäiden ihmisten määrä kasvaa Suomessa nopeasti. Siinä missä 1970-luvulla Suomessa oli vain kolmisen tuhatta yli 90-vuotiasta, tällä hetkellä heitä on noin 45 000. Ennusteen mukaan vuonna 2060 yli 90-vuotiaiden määrä on jo yli 190 000. Tähän valtavaan ikäihmisten määrän kasvuun on meidän pystyttävä vastaamaan, kunta- tai maakuntatasolla.

Ikääntyvien vanhusten tulisi saada asua kuten nuoretkin: siellä missä itse tahtovat. Tutuin ja vanhusten mielestä usein turvallisin paikka on oma koti. On tärkeää, että mahdollistetaan vanhusten asuminen kotona läheistensä huolenpitämänä. Arvokkaaseen vanhuuteen kuuluu välittäminen, turvallisuus, yksilöllisyys ja kunnioitus. Näihin tärkeisiin arvoihin parhaiten pystyvät vastaamaan vanhuksen omaiset (puoliso tai lapset).

Omaishoitajiin kohdistuneet tutkimukset ovat osoittaneet, että omaishoito voi olla sisällöllisesti sekä palkitsevaa että erittäin raskasta. Omaishoitajalla on oikeus hoitopalkkioon, jonka taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitopalkkio on 1.1 2021 vähintään 413,45 €/kk ja hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 826,90€/kk. Hoitopalkkio on verotettavaa tuloa ja koska se on palkkio-nimellä se huomioidaan bruttona ja siitä menee veroa enemmän kuin palkkatyöstä.

Kunnan kanssa sopimuksen tehneillä omaishoitajilla on omaishoitajalain mukaan oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäiseen hoitoon sidotuilla omaishoitajilla on oikeus vähintään kolmeen vuorokauteen kuukaudessa.

Sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteena on vanhusten ja vammaisten henkilöiden kotona asumisen tukeminen. Huolenpito omaisista on yhteisön sosiaalista pääomaa, jolla on suuri inhimillinen ja taloudellinen vaikutus. Yhden vanhuksen hoito laitoksessa maksaa noin 4000-5000€ /kk. Jokainen kuukausi, jonka vanhus pystyy asumaan kotonaan omaisen huollettavana on säästöä kunnalle ja vanhukselle tärkeää aikaa läheisensä kanssa. Omaishoidon tuen kehittäminen on yksi tapa, jolla kunnat voivat vastata ikääntyneen väestön määrän kasvusta aiheutuvaan lisääntyvään hoidon ja huolenpidon tarpeeseen. Omaishoito tulee tehdä houkuttelevaksi ja omaisia tulisi kannustaa huolehtimaan ikääntyvistä läheisistään. Vapaapäivien lisääminen, verotuksen keventäminen, hoitopalkkion nostaminen ja omaishoitajan jaksamisen tukeminen ovat asioita joilla voitaisiin kannustaa omaisia huolehtimaan läheisistään.

Olen seurannut hyvin läheltä omaishoitajan arkea: äitini hoiti vanhempansa heidän elämänsä loppuun asti. Omaishoitajavuosia hänelle kertyi 16. Niihin vuosiin liittyi iloa, rakkautta, vanhenemisen haasteita, väsymistä ,henkisiä ja fyysisiä haasteita. Mummini sai nukkua pois 100-vuotiaana omassa sängyssään, kivuttomana, harmaat hiukset puhtaina ja kammattuina, puhtaissa ja raikkaissa lakanoissa. Se oli inhimillistä, kaunista ja arvokasta.

 

Kati Somiska

Äänekosken kokoomusnaisten puheenjohtaja

Kuntavaaliehdokas, Äänekoski

 


RSS