Julkilausuma 29.1.2020

10.2.2020

Julkilausuma 29.1.2020

Keski-Suomen Kokoomusnaisten piirin hallituksen kokous Jyväskylässä

 

KOKOOMUSNAISET KUTSUU NAISJÄRJESTÖT HAKEMAAN VASTAUKSIA VAUVAKATOON VALTAKUNNALLISELLA TEMPAUKSELLA

 

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomessa on syntyvyys jatkanut laskuaan odotettua nopeammin. Syntyvyyden pudotusta pidetään merkittävänä siihen nähden, että Suomea on pitkään pidetty mallimaana, jossa naisilla on ollut hyvät mahdollisuudet panostaa sekä työhön että perheeseen. Viime vuonna syntyi vain 47 577 lasta.

Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman näkee syntyvyyden laskun ydinongelman olevan henkilökohtaisen lapsilukutoiveen toteuttamatta jääminen. ”Suomalaiset toivoisivat enemmän lapsia kuin lopulta toteutuu. Syntyvyys ei kohene painostamalla vaan luomalla mahdollisimman suotuisat olosuhteet sille, että mahdollisimman monen suomalaisen lapsilukutoive voi toteutua,” Vikman sanoo.

Väestöliiton perhebarometrin mukaan Suomessa on syvä kuilu toivotun ja toteutuneen lapsiluvun välillä. Suomalaiset toivovat keskimäärin kahta lasta.

Vikmanin mukaan lasten saaminen ei saa jäädä kiinni tulevaisuuden huolista, taloustilanteesta tai yhteiskunnan rakenteista. ”Yhteiskunnallisella päätöksenteolla voimme monin tavoin vaikuttaa siihen, että edellytykset yksilöllisten lapsihaaveiden toteutumiseen ovat mahdollisimman hyvät ja yhteiskunnan asenneilmapiiri perheellistymiseen myönteinen. Hyvä työllisyyskehitys on perheiden toimeentulon kannalta tärkeää. Perheiden palveluista on huolehdittava sekä työn ja perheen yhteensovittamista on helpotettava”, Vikman lisää.

Matalalla syntyvyydellä on lisäksi yhteiskunnallisia vaikutuksia. ”Hyvinvointiyhteiskuntamme rahoitus on rakennettu korkean työllisyyden ja laajan työikäisen väestön varaan. Syntyvyyden lasku merkitsee muutoksia väestörakenteeseemme ja vaikutuksia hyvinvointimme perusteisiin aina julkisista palveluista eläkejärjestelmään saakka”, Vikman toteaa.

Keski-Suomen Kokoomusnaisten piiri osallistuu liittonsa valtakunnalliseen tempaukseen kutsumalla paikalliset naisjärjestöt koolle keskustelutilaisuuksiin, joissa pohditaan yhdessä vastauksia alhaiseen syntyvyyteen sekä myönteisempään asenneilmapiirin perheellistymistä kohtaan.

Keski-Suomen Kokoomusnaiset ry

 

Lisätietoja:

Raili Paavonen

Keski-Suomen Kokoomusnaiset, puheenjohtaja

050 529 3788

raili.paavonen@poke.fi