Keski-Suomen Kokoomusnaisten kannanotto: Tasa-arvoinen yhteiskunta suvaitsee erilaisuuden

13.9.2021

Jokaisella Suomen kansalaisella on lain mukaan yhtäläiset oikeudet kulttuuriin, mielipiteeseen ja uskontoon sekä kokoontumisvapauteen. Suomi on päätöksellään myös hyväksynyt YK:n vammaisten ihmisten oikeudet vuonna 2016. Kaiken erilaisuuden ja erityisyyden hyväksyntä pohjautuu ihmisyyteen ja tasa-arvoiseen ajatteluun. Lisäksi ihmisten yhtäläistä kohtelua korostetaan EU:n sosiaalisessa ulottuvuudessa.

Keski-Suomen Kokoomusnaiset on huolissaan siitä, miten ihmisten erilaisuuteen suhtaudutaan. Jokainen meistä on arvokas omana itsenään. Onko meillä riittävästi kykyä ymmärtää ihmistä vammaisuuden, kielen tai ihonvärin perusteella? Mihin lopulta pohjautuu kärjistyneet mielipiteet toisista ihmisistä? Miksi erilaisuutta on niin vaikea käsitellä? Tiedämme, että maailmassa on aika ajoin vakavia kriisejä, joiden hoitaminen on vaikeaa. Milloinkaan ratkaisut eivät ole olleet helppoja, kun kyseessä ovat ihmisyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät asiat.

Jokainen kansallinen valtio pyrkii ratkaisemaan omat erityiskysymyksensä. Tiedämme, että Suomi tarvitsee laaja-alaisesti eri ammattialojen osaajia. Usein juuri työ- ja koulutuspoliittiset ratkaisut auttavat vaativissa tilanteissa. Työperäinen maahanmuutto lisää useissa yrityksissä kilpailukykyä ja menestymistä. Tiedämme myös, että Suomesta turvan saaneet pakolaiset tarvitsevat monipuolisia kotouttamistoimenpiteitä. Koulutus koetaankin useasti parhaaksi sosiaaliturvaksi. Erityisyys ja ihmisten erilaisuus korostuvat juuri näissä kohdin, miten ymmärrämme yhteiskunnallisia tarpeita.

Opetellaan suvaitsevaisuutta ja yritetään ymmärtää jokaisen ihmisen erityisyyttä.

 

Jyväskylässä 1.9.2021

 

Raili Paavonen

Keski-Suomen Kokoomusnaiset ry. pj.

 

Leila Saikkonen

Hallituksen jäsen.