Kevätkokouksen julkilausuma 20.4.2022

21.4.2022

Keski-Suomen Kokoomusnaiset ry.pj./Raili Paavonen

Nollatoleranssi työpaikkakiusaamiselle

Suomessa kiusataan tutkimusten mukaan noin kaksi kertaa enemmän kuin keskimäärin muissa Euroopan maissa. Vaikka Suomessa on luotu hyvän kohtelun pelisäännöt työpaikkakiusaamisen ehkäisemiseksi, ei kohennusta ole juurikaan tapahtunut (Timo Perhman, työpaikkasovittelun tohtori 2011).

Terveyslaitoksen mukaan yli 100 000 suomalaista palkansaajaa kokee päivittäin kiusaamista työpaikoillaan. Työpaikkakiusaaminen on siis yleinen ongelma suomalaisilla työpaikoilla.

Työpaikkakiusaaminen on toistuvaa ja tarkoituksellista työyhteisön jäsenen kaltoinkohtelua. Sitä voidaan toteuttaa ilmein, elein, sanoin ja teoin. Kyseessä voi olla työkaveri, esimies tai alainen. Kiusaamisen kohteeksi voi joutua kuka tahansa.

Työpaikkakiusaamisen syyt ovat sidoksissa koko työyhteisön ilmapiiriin. Työpaikoilla vallitseva kiire, johtamisen epäjohdonmukaisuus, palautteen annon puutteellisuus sekä tavoitteiden puuttuminen ovat merkittäviä työpaikkakiusaamiselle altistavia tekijöitä.

Kiusaaminen ja jatkuvan epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutuminen heikentää yksilön hyvinvointia. Kiusaamisella vaikutetaan yksilön mahdollisuuksiin tehdä työtään sekä hänen mahdollisuuksiinsa kommunikoida työyhteisössä. Voimakkaana ja pitkään jatkuneena kiusaaminen voi aiheuttaa kiusatulle fyysisiä ja psyykkisiä oireita. Vakavissa tapauksissa yksilö voi joutua jättämään työpaikkansa ja ääritapauksissa menettää työkykynsä.

Työyhteisössä tapahtuva kiusaaminen vaikuttaa sen toimivuuteen. Sillä on negatiivinen vaikutus koko työyhteisöön ja sen ilmapiiriin. Kiusaamisen seurauksena kasvavat sairauspoissaolot. Työterveyslaitoksen mukaan jokaisen poissaolo päivän hinta on noin 350€. Pitkään jatkuneen kiusaamiskokemuksen kustannukset voivat nousta kymmeniin tuhansiin euroihin.

Työpaikoilla tulisi olla työpaikkakiusaamisen nollatoleranssi. Siellä tulisi myös olla olemassa toimintaohjeet siihen, miten työpaikkakiusaamisen puututaan. Toimintaohjeiden tulee olla myös kaikkien työntekijöiden tiedossa. Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus puuttua työpaikan ongelmatilanteisiin.

Keski-Suomen Kokoomusnaisten mielestä kiusaamisen kitkeminen on jokaisen meidän velvollisuus, sillä yhteiskunnalla ei ole varaa menettää yhtäkään osaajaa kiusaamisen takia. Ilkeiden sanojen ja tekojen lunnaat ovat aina kalliit niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta katsottuna.