Syyskokouksen julkilausuma 15.12.2022

22.12.2022

Keski-Suomen Kokoomusnaiset ry.pj./Raili Paavonen

Kauas Wilma karkaa – niin tekijätkin

Oppilas- ja opiskelijahuolto siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden vaihteessa. Samalla siirtyvät moniammatillisen osaamisen avaintekijät kuten koulukuraattorit ja -psykologit koulutuksenjärjestäjiltä. Siirtymässä ovat mukana luonnollisesti opiskelija- ja kouluterveydenhuollon palvelut. Palvelut karkaavat kouluyhteisöistä oppilaiden ja opiskelijoiden luota etäälle. Koulutuksen järjestäjät ja asiantuntijat laajalti vastustivat tätä siirtoa. Oli luvattu, että käytännössä muutosta ei huomaa.

Muutoksella lisätään turhaa byrokratiaa ja samalla vaikeutetaan oppilaitosten yhteisöllisyyden toteutumista sekä lisätään etäisyyttä palvelujen tarvitsijoille. Helsingin Sanomat kirjoittaa: “Koulujen Wilma-järjestelmän käyttö muuttuu vuodenvaihteessa.” (viitattu 13.12.2022.) Muutoksen taustalla ovat työntekijöiden siirtyminen hyvinvointialueille. Muutos on aiheuttanut vahvaa keskustelua oppilaitosten viestipalvelu Wilman käyttöoikeuksien säilymisestä edelleen alan osaajilla. Wilman käyttö tullaan rajaamaan jatkossa pois oppilas- ja opiskelijahuollon ja kouluterveyden työntekijöiltä. Taustaperusteluina ovat selitykset tietosuojasta, joiden mukaan sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM), opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM) sekä tietosuojavaltuutetun toimistolta on todettu, että Wilman käyttö ei jatkossa olisi näille tietyille oppilas- ja opiskelijahuollon toimijoille mahdollista.


Wilmaa on käytetty vuosia monissa tärkeiden asioiden hoidoissa oppilaitoksilla yhdessä muun oppilaitosten erityisasiantuntijoiden ja opetushenkilöstön kanssa mm. erityisen tuen päätösten kirjaamisessa ja seurannassa. Peruskoulun ja toisen asteen oppilas- ja opiskelijahuolto on perustunut opettajien, vanhempien ja kouluyhteisön väliseen toimivaan yhteistyöhön. Vanhemmille Wilma on merkinnyt luottamusta yhteistyöhön oppilaitosten välillä. Wilman käyttö korostuu varsinkin runsaasti tukea tarvitsevien oppijoiden kohdalla.

Hyvän järjestelmän siirtäminen etäälle on huolestuttava käänne palveluiden järjestämisessä. Nyt näyttää vahvasti siltä, ettei opiskelijahallintojärjestelmän vaikutusta ole loppuun saakka sisäistetty. Erikoiseksi tämän tekee tämän hallituskauden pidennetty oppivelvollisuus, jossa oppivelvollisuuden pidentämisen keskusteluissa korostettiin tasa-arvoisuutta ja palveluiden laatua. Ensinnäkin peruskouluista siirtyy toiselle asteelle erityisen tuen päätöksellä olevia opiskelijoita, joiden opintojen tukena on toiminut moniammatillinen työryhmä ja kirjauksissa on käytetty Wilma-järjestelmää. Toisena näkökulmana hämmentää julkinen keskustelu enenevästä oppilaiden ja opiskelijoiden mielenterveysongelmista. Kolmantena on koronapandemian vaikutukset oppijoiden jaksamiseen. Nyt tapahtuva heikennys on valtavassa ristiriidassa tehtyjen päätösten ja oppimiseen tukea tarvitsevien välillä.

Keski-Suomen Kokoomusnaiset ovat huolissaan edellä esitettyjen esimerkkien perusteella moniammatillisen osaamisen etääntymisestä pois käyttäjien läheisyydestä sekä hyvää ammatillista erityisosaamista tukevan Wilma-järjestelmän karkaamista käyttäjiltä. Osaajilta, jotka Wilma-järjestelmää tarvitsevat työhönsä. Lukukaudet ovat lopuillaan Suomen oppilaitoksissa. Keski-Suomen Kokoomusnaiset pitävät erityisen tärkeänä, että julkinen keskustelu on herännyt tärkeän asian äärelle. Hetken vaikutti jo siltä, että näin merkittävä huononnus valuisi päätöksenteossa ilman alan asiantuntijoiden ja julkisuuden reagointia. Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija kertoo, että on pohdittu asianmukaisia toimintamalleja, mitä laki mahdollistaa ja mitä se ei mahdollista. (HS 13.12.2022.) Tätä ohjeistusta odotettaessa! Valitettavasti aika tulee vastaan vuoden vaihtuessa, jolloin muutos konkretisoituu.