Työtyytyväisyys on avainasia hoitotyössä

8.12.2021

Keski-Suomen Kokoomusnaisten syyspiirikokouksen julkilausuma 1.12.2021

 

Vuosittain uusia lähihoitajia valmistuu tällä hetkellä 10500-11000. Suomeen koulutetaan ennätysmäärä uusia lähihoitajia vanhustyöhön. Vanhuspalvelussa työskentelevistä hoitajista noin 80% on lähihoitajia.

Tulevaisuudessa hoitohenkilökunnan tarve kasvaa, kun suuret ikäluokat vanhenevat.

Meitä on jo kohdannut suuri hoitajapula useillakin Keski-Suomen aluilla eri hoitoyksiköissä. Hoitajapulan ehkäisemiseksi on lisätty määrärahoja, jolla voidaan lisätä opiskelupaikkojen määrää valtakunnan tasolla. Tehtävänämme on luoda lähihoitajakoulutus houkuttelevaksi, jotta meillä riittäisi osaajia myös tulevaisuudessa. Sitäkin suurempi huoli on, että miten saamme jo valmistuneet lähihoitajat pysymään ammatissaan?

Nuorten valmistuneiden ja alalla opiskelevien lähihoitajien keskuudesta välittyy viestiä, että heistä arviolta yksi kolmesta ei aio jatkaa lähihoitajan ammatissa vaan suuntautuvat jollekin toiselle alalle. Tämä esimerkki koskettaa lähinnä vanhustyössä toimivien kokemuksia. Perusteluina olivat huono mm. alan huono palkkaus, työn kuormittavuus, kolmivuorotyö ja ajoittain myös huono työilmapiiri. Palkkaukselle emme voi tehdä mitään nopealla aikataululla, mutta siihen tulee kiinnittää vakavaa huomioita tulevaisuudessa alan houkuttelevuuden lisäämiseksi. Erityisesti nyt, kun korona on lisännyt työn kuormittavuutta. On tärkeätä pyrkiä parantamaan epäkohtia, joihin voimme vaikuttaa nopeastikin. Työpaikoilla tapahtuva opiskelijoiden ohjaus, rakentava ja kannustava palaute ovat aarteita nuorelle aloittavalle hoitajalle ja alalle opiskelevalle

Tärkeätä on luoda tunne, että uudet osaajat ovat tervetulleita ja tarpeellisia työyhteisössä. Ammatissa pysymiseen vaikuttavat työstä saatavat kokemukset ja kannustimet. Työntekijöinä, he tulevat olemaan tämän päivän nuoria hoitajia. He tulevat olemaan juuri niitä hoitajia, jotka hoitavat meitä, kun ikäännymme. Pitkän uran tehneillä hoitajilla on valtava kokemus ja tietotaito, jonka voi lahjoittaa uusille hoitajille. Osaamisen kokemus ja ammattilaisten hiljainen tieto ovat parasta mentorointia tuleville alan työntekijöille. Nuorilla hoitajilla on puolestaan annettavanaan uusinta tietoa hoitotyöstä jo kokeneille hoitajille. Yhteistyöllä voimme rakentaa toimivan ja vastavuoroisen työyhteisön. Tärkeintä on, että ikääntyviä väestö ja palveluita tarvitsevat saavat parasta hoivaa ja turvaa ammattitaitoisilta ja tyytyväisiltä hoitajilta. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat meidän kaikkien yhteinen asia. Työhyvinvointiin huomioita kiinnittämällä on suuri merkitys pysyvyyteen. Se on keino, jolla voimme vaikuttaa hoidon ja hoivan laatuun.

Keski-Suomen Kokoomusnaiset vaatii parempia työolosuhteita, ilmapiiriä ja arvostusta tulevaisuuden terveydenhuollon ammattilaisille.